Wednesday, 25 May 2011

KRT Jati park

OBJEKTIF SKIM RONDAAN SUKARELA (SRS)
1. Membantu mencegah jenayah dan menangani gejala sosial.
2. Membantu menguatkuasakan undang-undang.
3. Memberi perlindungan kepada nyawa dan harta benda.
4. Mempertingkatkan semangat kejiranan dikalangan penduduk setempat.
5. Memulihkan keadaan setempat agar menjadi aman dan sejahtera.


Menurut Peraturan 27I [peraturan-Peraturan Perlu (Rukun Tetangga)1975(Pindaan)1988] menjelaskan bahawa anggota peronda semasa menjalankan tugas rondaan di dalam kawasan yang dibenarkan meronda disifatkan sebagai pegawai polis berpangkat konstabel dengan syarat semasa menjalankan tugas rondaan tertakluk kepada arahan dan kawalan Pengarah, Jawatankuasa Skim dan Ahli Jawatankuasa Skim.

Semua anggota peronda Skim Rondaan Sukarela (SRS) di beri perlindungan insuran kemalangan diri berkelompok 24 jam (semasa rondaan) dengan faedah-faedah berikut :

a) Kematian akibat kemalangan = RM 19,000.00
b) Keilatan kekal akibat kemalangan = RM 19,000.00
c) Perbelanjaan perubatan (maksimum) = RM 500.00
d) Elaun Harian Hospital = RM 20.00 sehari (maksimum 30 hari)
e) Khairat Kematian (akibat kemalangan) = RM 1000.00SIJIL RASMI KRT TAMAN JATI PARK.